Instalaţiile electrice de joasă tensiune


Instalaţiile electrice de joasă tensiune funcţionează la tensiuni mai mici de 1KV, respectiv la tensiuni de 0,4KV si 0,23KV, numite si tensiuni de linie sau tensiuni de fază.

În funcţie de modul în care se realizează aceste instalaţii acestea pot fi de două categorii: aeriene si subterane. Liniile electrice aeriene de joasă tensiune (LEA jt) se realizează cu stălpi de beton de tip vibraţi centrifugaţi sau precomprimaţi, pe care se montează accesoriile de susţinere sau de întindere a conductoarelor electrice, si anume console, izolatori si alte elemente.

Conductoarele electrice aeriene de joasă tensiune, de diferite secţiuni, pot fi de două tipuri, si anume conductoare de tip izolate, si respectiv neizolate. Liniile electrice subterane de joasă tensiune (LES jt) se realizează prin pozarea subterană, în pământ, a cablurilor electrice de joasă tensiune. Cablurile electrice de joasă tensiune se fabrică în variante cu sau fără armătură metalică. Deasemenea, pot exista situaţii în care cablurile electrice de joasă tensiune sunt pozate aparent, pe stelaje metalice, clădiri sau pe alte accesorii.

Reţelele electrice de joasă tensiune, realizate fie în construcţie aeriană fie subterană, sunt utilizate în general pentru distribuţia energiei electrice pe zone scurte (lungimi de maxim 2-3 km), din aceste reţele fiind alimentaţi în mod direct cea mai mare parte a consumatorilor de energie electrică situaţi în zona respectivă.

Acestea încep din posturile de transformare, respectiv cu plecările din partea aparatajului de joasă tensiune ce echipează posturile de transformare.

Alte elemente ce compun reţelele electrice de joasă tensiune sunt firidele de distribuţie, cutii de distribuţie, de secţionare sau de protecţie. În general aceste echipamente sunt în proprietatea SC Electrica SA.