Instalatiile electrice interioare


Instalatiile electrice interioare sunt acele instalatii electrice care sunt în proprietatea consumatorilor, aflate dupa punctul de masurare a consumului de energie electrica, care în general coincide cu punctul de delimitare a proprietatii instalatiilor. Aceste instalatii electrice functioneaza în general la tensiuni mai mici de 1KV, respectiv la tensiuni de 0,4KV si 0,23KV, existând însa si instalatii interioare la tensiuni mai mari, respectiv 6KV, 10KV sau 20KV.

Instalatiile electrice interioare aferente cladirilor civile si industriale se împart în doua categorii, si anume cele realizate în interiorul cladirilor, denumite instalatii electrice interioare si respectiv cele realizate în exteriorul cladirilor denumite instalatii electrice exterioare.

Instalatiile electrice realizate în interiorul cladirilor pot fi de diferite tipuri, adeseori în functie de tipul cladirii pe care o deserveste, de destinatia acesteia, de solutiile constructive de realizare si respectiv de amenajare a acesteia. Instalatiile electrice interioare realizate în exteriorul cladirilor, asa numitele circuite exterioare, de regula instalatii de iluminat sau de distributie, asemanator cu retelele electrice de joasa tensiune se pot realiza atât în constructie subterana cât si în constructie aeriana, pe stâlpi sau pe diverse estacade, modul concret de realizare al acestora depinzând de configuratia zonei exterioare, de spatiile avute la dispozitie, de dorinta beneficiarului sau de alte criterii tehnice sau economice considerate.

Instalatiile electrice interioare din punct de vedere patrimonial încep de la punctul de delimitare al instalatiior, înspre consumator. De regula acest punct de delimitare coincide si cu punctul de masurare al energiei electrice consumate.

Având în vedere cele de mai sus, instalatiile electrice interioare se compun din unul sau mai multe tablouri electrice generale, din tablouri de distributie si subdistributie, din tablouri de utilaje si respectiv din retelele de cabluri sau conductoare electrice ce realizeaza legaturile dintre elementele mai sus mentionate sau dintre acestea si receptoare.

Receptoarele de energie electrica, care sunt deservite de instalatia electrica a cladirilor, reprezinta totalitatea consumatorilor de energie electrica ce exista în aceste cladiri.